Fiorelli

Ребрендинг игристого: стратегия, айдентика, дизайн этикеток, креативная платформа

КЛИЕНТИНО
Фиорелли прилетини
Ребрендини запросини
Веселини добавлятто
Настроенье подниматто

***

Их фаворе клиентино
Эт Маричка с Пубертино
Она хочет росслабини
И на изи зачилини

СТРАТЕГИНИ
Для Марички на легкини
Мы придумать стратегини
Чтобы к жизни относини
На легке как италини

***

С Фиорелли в бокалини
Любовь в сердце пробуждини
Тучи в небе разведини
И под солнцем загорини

АЙДЕНТИНИ
Айдентино создавини
Пузырьков мы добавлини
Настроенье подниматто
И Маричка праздноватто

***
Логотипо обновини
Этикетко забомбини
Иллюстратто рисоватто
И цвета мы подобратто

КРЕАТИВО
Италини Украини
Мы на изи поженини
Фиорельский создаватто
Мы Маричку забавлятто

***

Фиорелли ребрендини
Креативо фонтанини
Фануватто написатто
Полетели празднуватто

Credits

Президенте: Александро Солонини
Креативо директини: Глебини Петрарка
Стратегини: Артуро Редзини, Антонио Солонини
Дизайно директино: Вито Ватамини
Дизайнеро принципале: Вероника Синевини
Дизайнеро: Ксени Мильчини
Анимо дизайнеро: Джорджио Приймини
Копирайто: Ромео Пискунини, Серджио Хвостини